Supported Databases

  • Greenplum
  • HBase (Thrift)
  • Hive (Thrift hiveserver1 0.7.1+)
  • Hive2/Impala (Thrift hiveserver2) no SASL
  • MySQL (4.1+)
  • PostgreSQL (0.8+)
  • SQLite
  • Vertica (4.0+)
  • VoltDB (2.8.1+)

Stop censorship